Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở nhờ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực.

Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở nhờ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực theo Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015

Ngày đăng: 13-11-2015

4,694 lượt xem

Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở nhờ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở nhờ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực

Tại Điều 492, Bộ luật Dân dự 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của Quốc hội có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/6/2005), có quy định về hình thức hợp đồng thuê nhà ở:
“Hợp đồng thuê nhà ở phải được lập thành văn bản, nếu thời hạn thuê từ sáu tháng trở lên thì phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.”

Tại khoản 2, Điều 122, Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015) quy định về công chứng, chứng thực hợp đồng và thời điểm có hiệu lực của hợp đồng về nhà ở:
“2. Đối với trường hợp tổ chức tặng cho nhà tình nghĩa, nhà tình thương; mua bán, cho thuê mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; mua bán, cho thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở phục vụ tái định cư; góp vốn bằng nhà ở mà có một bên là tổ chức; cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở thì không bắt buộc phải công chứng, chứng thực hợp đồng, trừ trường hợp các bên có nhu cầu.”

Tại khoản 3, Điều 156, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 ngày 22/6/2015 của Quốc hội có quy định áp dụng văn bản quy phạm pháp luật:
3. Trong trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật do cùng một cơ quan ban hành mà có quy định khác nhau về cùng một vấn đề thì áp dụng quy định của văn bản được ban hành sau.”

Căn cứ các quy định trên, thi Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ, ủy quyền quản lý nhà ở nhờ không bắt buộc phải công chứng, chứng thực theo Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014.

Mọi nhu cầu xin liên hệ văn phòng luật sư chúng tôi, nhấn đây.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload