Hai trường hợp cho thuê bất động sản không phải đăng ký kinh doanh bất động sản tại Việt Nam

Hai trường hợp cho thuê bất động sản không phải đăng ký kinh doanh bất động sản theo Công văn số 64/BXD-QLN ngày 7/11/2013 của Bộ Xây dựng Việt Nam về hoạt động kinh doanh bất động sản theo quy định pháp luật.

Ngày đăng: 03-12-2013

5,178 lượt xem

Ý kiến của Bộ xây dựng về hai trường hợp cho thuê bất động sản không thuộc đối tượng phải đăng ký kinh doanh bất động sản tại Việt Nam theo Công văn số 64/BXD-QLN  ngày 7/11/2013 như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 và Khoản 1 Điều 8 của Luật kinh doanh bất động sản, chỉ các tổ chức, cá nhân thực hiện việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi thì phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã, phải có vốn pháp định và đăng ký kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

2. Hai trường hợp cho thuê bất động sản sau đây không phải thành lập doanh nghiệp hoặc đăng ký kinh doanh bất động sản:

Nhà xưởng dư thừa diện tích

Nhà xưởng dư thừa diện tích

  a) Các tổ chức, cá nhân xây dựng nhà xưởng để sản xuất kinh doanh, nhưng gặp khó khăn hoặc dư thừa diện tích nhà xưởng và cho thuê các diện tích nhà xưởng này. Khi các tổ chức, cá nhân cho thuê nhà xưởng thì phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật đối với hoạt động cho thuê.

Nhà ở được tạo lập hợp pháp

Nhà ở được tạo lập hợp pháp

  b) Cá nhân đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Nhà ở thì được quyền cho thuê nhà ở được tạo lập hợp pháp căn cứ theo quy định tại Điều 21 và Điều 93 của Luật Nhà ở. Khi cá nhân cho thuê nhà ở thì phải có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định pháp luật đối với hoạt động cho thuê.

LAWYERVN.NET

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload