Người mua có thể nộp thuế TNCN thay cho người bán để được cấp giấy tờ sở hữu bất động sản theo Công văn 3649/TCT-TNCN

Người mua khi nắm giữ giấy tờ hợp lệ có thể nộp thay thuế TNCN cho người bán đã rời khỏi nơi cư trú để được cấp giấy tờ sở hữu nhà đất theo Công văn 3649/TCT-TNCN ngày 31/10/2013

Ngày đăng: 22-11-2013

4,475 lượt xem

           Người mua nộp thuế TNCN thay cho người bán để được cấp giấy tờ sở hữu bất động sản

        Người mua nộp thuế TNCN thay cho người bán để được cấp giấy tờ sở hữu bất động sản 

Người mua có thể nộp thuế thay cho người bán để được cấp giấy tờ sở hữu nhà đất theo Công văn 3649/TCT-TNCN ngày 31/10/2013 căn cứ theo các văn bản pháp luật sau:

1.  Khoản 2, Điều 8 Thông tư số 02/2010/TT-BTC ngày 11/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

 - Đối với trường hợp người sử dụng đất do nhận chuyển nhượng trước ngày 01/01/2009 nay nộp hồ sơ hợp lệ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chỉ truy thu 01 lần thuế thu nhập cá nhân của lần chuyển nhượng cuối cùng, các lần chuyển nhượng trước đó không thực hiện truy thu thuế.

- Từ ngày 01/01/2009 thực hiện Luật thuế thu nhập cá nhân, cá nhân chuyển nhượng bất động sản có hợp đồng có công chứng hoặc không có hợp đồng chỉ có giấy tờ viết tay đều phải nộp thuế thu nhập cá nhân cho từng lần chuyển nhượng."

2. Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 161/2009/TT-BTC  cho phép người mua có thể nộp thay thuế TNCN cho người bán để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu.

 Theo Công văn 3649/TCT-TNCN ngày 31/10/2013, trường hợp người bán (nhà, đất) đã bỏ đi khỏi địa phương, người mua đang cầm giữ toàn bộ giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất thông qua việc mua bán bằng giấy tay có thể nộp thay thuế TNCN cho người bán để được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nếu tài sản không phát sinh tranh chấp

Bình luận (2)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • Nguyễn Thị Hồng Bích (15-05-2014) Trả lời
    Vậy nếu trường hợp người bán kí tờ khai thuế TNCN để người mua đi nộp thay có được không? Vui lòng trả lời giúp. Cảm ơn rất nhiều.
    • Hoang Duc Phu (15-05-2014)
      Trường hợp của Chị là người bán kê khai và nộp thuế còn người mua chỉ là người nộp thủ tục thay cho người bán. Điều này thực iện được phù hợp Khoản 1, Điều 1 Thông tư số 161/2009/TT-BTC.