Cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Ngày đăng: 21-03-2015

3,702 lượt xem

Kể từ 01/07/2015 Luật nhà ở 2014 bắt đầu có hiệu lực, trong đó, điểm mới nỗi bật là cá nhân nước ngoài được phép nhập cảnh vào Việt Nam được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

Cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam

Cá nhân nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam thông qua các hình thức sau: mua, thuê mua, nhận tặng cho, nhận thừa kế nhà ở thương mại bao gồm căn hộ chung cư và nhà ở riêng lẻ trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở, trừ khu vực bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Chính phủ.

Giới hạn cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

- Người nước ngoài chỉ được sở hữu không quá 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc không quá hai trăm năm mươi căn nhà nếu là nhà ở riêng lẻ  trong một đơn vị hành chính cấp phường.
- Thời hạn tối đa không quá 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận và có thể được gia hạn thêm theo quy định của Chính phủ nếu có nhu cầu;

Một số nội dung lưu ý về cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

- Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì được sở hữu nhà ở ổn định, lâu dài và có các quyền của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;
- Người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam không thuộc diện được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao, lãnh sự theo quy định của pháp luật.
- Trước khi hết hạn sở hữu nhà ở theo quy định của Luật này, chủ sở hữu có thể tặng cho hoặc bán nhà ở này cho các đối tượng thuộc diện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam; nếu quá thời hạn được sở hữu nhà ở mà chủ sở hữu không thực hiện bán, tặng cho thì nhà ở đó thuộc sở hữu nhà nước.

Nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở là cá nhân nước ngoài tại Viêt Nam:

Cá nhân nước ngoài là chủ sở hữu nhà ở tại Việt Nam có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam nhưng phải tuân thủ các quy định sau đây:
a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân nước ngoài thì được cho thuê nhà ở để sử dụng vào các mục đích mà pháp luật không cấm nhưng trước khi cho thuê nhà ở, chủ sở hữu phải có văn bản thông báo về việc cho thuê nhà ở với cơ quan quản lý nhà ở cấp huyện nơi có nhà ở theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và phải nộp thuế từ hoạt động cho thuê nhà ở này theo quy định của pháp luật.
b) Trường hợp cá nhân nước ngoài kết hôn với công dân Việt Nam hoặc kết hôn với người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì có các nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà ở như công dân Việt Nam;
c) Thực hiện thanh toán tiền mua, thuê mua nhà ở thông qua tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam.

Lawyervn.net

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload