Bản án, quyết định dân sự nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Các trường hợp bản án, quyết định dân sự nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Ngày đăng: 03-04-2016

3,702 lượt xem

Bản án, quyết định dân sự nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

Bản án, quyết định dân sự nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam

1. Bản án, quyết định dân sự nước ngoài chưa có hiệu lực pháp luật theo quy định của pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định đó.

2. Người phải thi hành hoặc người đại diện hợp pháp của người đó đã vắng mặt tại phiên tòa của Tòa án nước ngoài do không được triệu tập hợp lệ.

3. Vụ án thuộc thẩm quyền Xét Xử riêng biệt của Tòa án Việt Nam.

4. Về cùng vụ án này đã có bản án, quyết định dân sự đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án Việt Nam hoặc của Tòa án nước ngoài đã được Tòa án Việt Nam công nhận hoặc trước khi cơ quan Xét Xử của nước ngoài thụ lý vụ án, Tòa án Việt Nam đã thụ lý và đang giải quyết vụ án đó.

5. Đã hết thời hiệu thi hành án theo pháp luật của nước có Tòa án đã ra bản án, quyết định dân sự đó hoặc theo pháp luật Việt Nam.

6. Việc công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài tại Việt Nam trái với các nguyên tắc cơ bản của pháp luật Việt Nam.

Mọi thông tin liên quan Bản án, quyết định dân sự nước ngoài không được công nhận và cho thi hành tại Việt Nam, vui long liên hệ chúng tôi, Nhấn đây

Nguồn: Bộ Luật Dân sự Việt Nam 2004

Lawyervn.net – Luật sư Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload