Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 7 tháng 11 năm 2018

Ngày đăng: 15-05-2019

2,628 lượt xem

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm

Điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:


1. Đối với tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn bằng tiền và không được sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn;
b. Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi trong 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép
c) Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ đi vốn pháp định tối thiểu bằng số vốn dự kiến góp;
d) Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn là doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, công ty tài chính, công ty chứng khoán thì các tổ chức này phải bảo đảm duy trì và đáp ứng các điều kiện an toàn tài chính và được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành.

2. Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo quy định tại Nghị định 73/2016/ND-CP.

3. Tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Là doanh nghiệp môi giới bảo hiểm nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép hoạt động kinh doanh môi giới bảo hiểm tại Việt Nam;
b) Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm.
c) Không vi phạm nghiêm trọng các quy định pháp luật về hoạt động môi giới bảo hiểm của nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép.

4. Vốn pháp định của doanh nghiệp môi giới bảo hiểm:

a) Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc hoặc môi giới tái bảo hiểm: 4 tỷ đồng Việt Nam;
b) Kinh doanh môi giới bảo hiểm gốc và môi giới tái bảo hiểm: 8 tỷ đồng Việt Nam.

Mọi thông tin về điều kiện thành lập doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, vui lòng liên hệ chúng tôi.

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bài viết liên quan:
- Hồ sơ thành lập công ty môi giới bảo hiểm, Nhấn đây
- Tiêu chuẩn của người quản lý, điều hành công ty môi giới bảo hiểm, Nhấn đây.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload