Hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Hồ sơ hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Ngày đăng: 03-08-2018

727 lượt xem

Hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần

Hồ sơ hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần bao gồm:

1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần.

2. Điều lệ công ty cổ phần hợp nhất các doanh nghiệp.

3. Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài; Danh sách người đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông nước ngoài là tổ chức theo mẫu.

4. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau đây:
4.1 Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực trường hợp người thành lập là cá nhân;
4.2 Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác trường hợp người thành lập là tổ chức; Thẻ căn cước công dân hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện theo uỷ quyền và văn bản ủy quyền tương ứng (tham khảo nội dung ủy quyền tại Điều 15 Luật Doanh nghiệp);
4.3 Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành;

5. Hợp đồng hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần;

6. Nghị quyết và biên bản họp thông qua hợp đồng hợp nhất của các công ty bị hợp nhất.

7. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của các công ty bị hợp nhất;

Mọi thông tin về hợp nhất các doanh nghiệp thành công ty cổ phần, vui lòng liên hệ chúng tôi, công ty Luật chúng tôi’

CÔNG TY LUẬT TNHH LAWYER VIỆT NAM

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload