Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Việt Nam

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Việt Nam theo luật đầu tư 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.

Ngày đăng: 13-07-2015

5,698 lượt xem

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Việt Nam

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Việt Nam

Khi có nhu cầu thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Việt nam, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

a) Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (Theo mẫu - Tải nhấn đây); 
b) Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẩu- Tải nhấn đây);
c) Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
d) Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
e) Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
f) Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
g) Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
h) Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;

Nếu có yêu cầu và cần thông tin về điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ở Việt Nam, xin vui lòng liên hệ chúng tôi, Nhấn đây

Lawyervn.net

Bài viết liên quan:

- Dịch vụ pháp lý về Cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nhấn đây

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload