Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2015

Ngày đăng: 16-07-2015

6,114 lượt xem

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 1/7/2015, gồm:

1. Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư;
2. Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác xác nhận tư cách pháp lý đối với nhà đầu tư là tổ chức;
3. Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án;
4. Bản sao một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;
5. Đề xuất nhu cầu sử dụng đất; trường hợp dự án không đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao thỏa thuận thuê địa điểm hoặc tài liệu khác xác nhận nhà đầu tư có quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tư;
6. Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án quy định tại điểm b khoản 1 Điều 32 của Luật đầu tư gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính;
7. Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

Trong trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Chính phủ, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải bổ sung hồ sơ sau:

8. Phương án giải phóng mặt bằng, di dân, tái định cư (nếu có);
9. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường, các giải pháp bảo vệ môi trường;
10. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án đầu tư.

Trong trường hợp dự án thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Quốc hội, hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải bổ sung hồ sơ sau:

11. Đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù (nếu có).

Nếu có vấn đề gì liên quan thủ tục đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, xin vui lòng lien hệ chúng tôi, Nhấn đây.

Lawyervn.net

Bài viết liên quan: 

- Dịch vụ pháp lý về Cấp và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Nhấn đây

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload