Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ và thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Ngày đăng: 19-10-2015

2,796 lượt xem

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Dịch vụ tư vấn du học là ngành ngề kinh doanh có điều kiện quy định theo Quyết định số Số: 05/2013/QĐ-TTg ngày ngày 15 tháng 01 năm 2013 quy định việc công dân việt nam ra nước ngoài học tập. Tổ chức dịch vụ tư vấn du học chỉ được phép hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Tổ chức dịch vụ tư vấn du học được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học khi có đủ các điều kiện sau đây:
a) Được thành lập theo quy định pháp luật;
b) Có trụ sở, cơ sở vật chất, thiết bị đáp ứng yêu cầu hoạt động cung cấp dịch vụ tư vấn du học;
c) Có đủ nguồn lực tài chính để bảo đảm giải quyết các trường hợp rủi ro; có tiền ký quỹ tối thiểu 500.000.000 đồng (năm trăm triệu đồng) tại ngân hàng thương mại;
d) Người đứng đầu tổ chức dịch vụ tư vấn du học và nhân viên trực tiếp tư vấn du học phải có trình độ đại học trở lên, thông thạo ít nhất một ngoại ngữ, có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học do Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

2. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học.

3. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học gồm:
a) Một văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo Mẫu số 01, Đính kèm;
b) Một đề án hoạt động của tổ chức dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của người đại diện theo pháp luật với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; cơ sở vật chất; khả năng tài chính; trình độ, năng lực của người đứng đầu và các nhân viên trực tiếp tư vấn du học; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; luận chứng về khả năng hoạt động của tổ chức; kế hoạch thực hiện, các biện pháp tổ chức thực hiện; các phương án, quy trình tổ chức dịch vụ tư vấn du học; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro;
c) Một bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập hoặc Giấy phép đầu tư;
d) Một lý lịch của người đứng đầu tổ chức hoạt động dịch vụ tư vấn du học có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền theo Mẫu số 02 Đính kèm.
e) Một danh sách trích ngang của nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học;
f) Một bản sao Giấy chứng nhận đã tham gia khóa bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học của người đứng đầu, người trực tiếp làm công việc tư vấn du học tại tổ chức dịch vụ tư vấn du học.

4. Thời gian giải quyết cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học

Sở Giáo dục và Đào tạo cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học cho tổ chức đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học trong khoảng 25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Mọi nhu cầu xin vui lòng liên hệ văn phòng luật sư chúng tôi, Nhấn đây.

Lawyervn.net

Bài viết liên quan:
Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Nhấn đây.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload