Corona virus-Covid-19 giảm bớt điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 9 năm 2020

Corona virus-Covid-19 giảm bớt điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam trên 6 chuyến bay thương mại quốc tế từ tháng 9 năm 2020

Ngày đăng: 14-11-2020

1,206 lượt xem

Corona virus-Covid-19 giảm bớt điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 9 năm 2020

Corona virus-Covid-19 giảm bớt điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 9 năm 2020

Theo Thông báo 330/TB-VPCP ngày 15/9/2020, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã đồng ý nối lại 6 chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ có chở khách giữa Việt Nam và một số nước và giảm bới các điều kiện nhập cảnh vào Việt Nam trong giai đoạn Corona virus-Covid-19 hiện nay cụ thể như sau:

I. Nối lại 6 chuyến bay thương mại quốc tế giữa Việt Nam và các nước có kiểm soát Corona virus-Covid-19 cụ thể như sau:

- Từ ngày 15 tháng 9 năm 2020 đối với các đường bay: Việt Nam - Trung Quốc (Quảng Châu), Việt Nam - Nhật Bản (Tokyo), Việt Nam - Hàn Quốc (Seoul), Việt Nam - Đài Loan, Trung Quốc (Taipei).
- Từ ngày 22 tháng 9 năm 2020 đối với các đường bay Việt Nam - Campuchia (Phnom Penh), Việt Nam - Lào (Vientiane).

II. Đối tượng được phép nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại từ 6 địa bàn trên (không bao gồm người quá cảnh từ nước thứ ba) và điều kiện nhập cảnh.

1. Đối với người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân:

a) Phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này);
b) Được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.
c) Được cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.

2. Đối với người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam:

a) Phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này);
b) Được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.
c) Được cách ly tại nhà máy, trụ sở doanh nghiệp hoặc khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định

3. Đối với người Việt Nam trở về từ nước ngoài:

a) Phải có giấy xác nhận RT-PCR âm tính với SARS-CoV-2 của cơ quan y tế có thẩm quyền nước sở tại cấp trong vòng 3 ngày trước khi lên máy bay (trừ một số địa bàn không cấp loại giấy này);
b) Được xét nghiệm RT-PCR ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.
c) Được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại các khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định

4. Xem xét rút ngắn thời gian cách ly (khoảng 5 ngày) cho các đối tượng nêu tại Khoản 1, 2 và 3 Mục này sau khi có kết quả RT-PCR hai lần âm tính; sau đó cho phép được về tự cách ly, theo dõi giám sát y tế tại nhà, trụ sở doanh nghiệp, cơ quan (đối với chuyên gia, nhà đầu tư nước ngoài được làm việc theo kế hoạch gắn với việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch) theo quy định.

III. Đối với đối tượng quá cảnh từ nước thứ ba nhập cảnh vào Việt Nam trên các chuyến bay thương mại

1. Áp dụng các biện pháp phòng dịch chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

2. Được xét nghiệm RT-PCR với SARS-CoV-2 ngay sau khi nhập cảnh tại địa điểm cách ly.

3. Về thực hiện cách ly:
- Người nước ngoài mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ và thân nhân: Được cách ly tại nhà công vụ của cơ quan đại diện hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.
- Người nước ngoài là chuyên gia, nhà đầu tư, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật cao và thân nhân; học sinh, sinh viên quốc tế; thân nhân người nước ngoài của công dân Việt Nam: Được cách ly tại nhà máy, trụ sở doanh nghiệp hoặc khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.
- Người Việt Nam: Được cách ty tại cơ sở cách ly tập trung do quân đội quản lý hoặc tại khách sạn, cơ sở lưu trú theo quy định.
- Các trường hợp nêu tại Khoản này thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định, trừ trường hợp đặc biệt theo sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

4.Đối với người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam làm việc ngắn ngày (dưới 14 ngày) thực hiện theo quy định của Bộ Y tế.

Các giải pháp giảm bới hạn chế  nhập cảnh vào Việt Nam từ tháng 9 năm 2020 trên nhằm mục tiêu khôi phục nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi Corona virus-Covid-19.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload