Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2016

Ngày đăng: 18-12-2018

1,006 lượt xem

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm các hồ sơ sau:


1.Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động theo Mẫu 01 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính Phủ;

2.Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư đối với phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài;

3.Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa; người phụ trách bộ phận chuyên môn của phòng khám chuyên khoa;

4.Danh sách đăng ký người hành nghề tại phòng khám chuyên khoa (bao gồm đăng ký người hành nghề và người làm việc chuyên môn y tế tại cơ sở nhưng không thuộc diện phải cấp chứng chỉ hành nghề) theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính Phủ;

5.Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức và nhân sự của phòng khám chuyên khoa theo Mẫu 02 Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính Phủ;

6.Tài liệu chứng minh phòng khám chuyên khoa đáp ứng điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị y tế, tổ chức nhân sự phù hợp với phạm vi hoạt động chuyên môn của một trong các hình thức tổ chức quy định tại Mục 1 Chương III Nghị định 109/2016/NĐ-CP của Chính Phủ, nhấn (xem chi tiết);

7.Danh mục chuyên môn kỹ thuật của phòng khám chuyên khoa đề xuất trên cơ sở danh mục chuyên môn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành;

Mọi thông tin về hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động đối với phòng khám chuyên khoa có vốn đầu tư nước ngoài, vui lòng liên hê Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam.

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload