Thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam hiệu lực từ ngày 01/01/2024

Ngày đăng: 14-05-2024

234 lượt xem

Thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam

Thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam

1. Khái niệm: Giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp là giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho các chức danh chuyên môn sau: a) Bác sỹ; b) Y sỹ; c) Điều dưỡng; d) Hộ sinh; đ) Kỹ thuật y; e) Dinh dưỡng lâm sàng; g) Cấp cứu viên ngoại viện; h) Tâm lý lâm sàng; i) Lương y; k) Người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền.
2.Điều kiện thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam:
Người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng ở Vviệt Nam phải đáp ứng các điều kiện sau:
a) Người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề là người Việt Nam hoặc đang làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam hoặc thuộc diện đã được cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ luật Lao động Việt Nam;
b) Giấy phép hành nghề của người đề nghị xem xét thừa nhận phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 29 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023, cụ thể:
i) Được thừa nhận theo điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam là bên ký kết; giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài mà cơ quan, tổ chức đó được Bộ Y tế đánh giá để thừa nhận theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Khám chữa bệnh 2023;
ii) Còn hiệu lực tại thời điểm đề nghị thừa nhận;
iii) Có thông tin về chức danh chuyên môn và chức danh đó phải tương đương với một trong các chức danh chuyên môn quy định tại Mục 1 nêu trên.

3. Hồ sơ đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp để sử dụng ở Việt Nam:
Hồ sơ đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề khám chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp bao gồm:
a) Đơn đề nghị thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh;
b) Bản sao hợp lệ giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đã được cấp.

4. Thủ tục xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp:
a) Người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 3 nêu trên về Bộ Y tế Việt Nam.
b) Đối với trường hợp người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề có giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan, tổ chức cấp phép hành nghề của nước ngoài đã được đánh giá để thừa nhận:
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị, Bộ Y tế phải có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề;
- Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.
c) Đối với trường hợp người đề nghị xem xét thừa nhận giấy phép hành nghề có giấy phép hành nghề được cấp bởi cơ quan, tổ chức cấp phép hành nghề của nước ngoài chưa được đánh giá để thừa nhận:
- Bộ Y tế thực hiện việc đánh giá để thừa nhận theo quy định tại Điều 38 Nghị định 96/2023/NĐ-CP;
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có kết quả đánh giá để thừa nhận, Bộ Y tế Việt Nam phải có văn bản trả lời về việc thừa nhận hoặc không thừa nhận giấy phép hành nghề;
- Trường hợp cần xác minh đối với việc đào tạo ở nước ngoài của người hành nghề thì thời hạn thừa nhận là 30 ngày kể từ ngày có kết quả xác minh.
Nguồn:
-  Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Việt Nam
- Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh.

Mọi thông tin về thừa nhận giấy phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp tại Việt Nam, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload