Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu và Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép ban hành theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP

Chính phủ Việt Nam ban hành Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu và Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài

Ngày đăng: 26-11-2013

6,325 lượt xem

                                  Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu

Danh mục hàng hóa cấm xuất, nhập khẩu

Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu; Danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu; và Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo giấy phép kèm theo Nghị định 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ Việt Nam quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài có những điểm mới:

 1. Bổ sung bổ sung thêm một số mặt hàng vào Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu gồm:

 - Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất .

 2. Bổ sung bổ sung thêm một số mặt hàng vào danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu gồm:

 - Xe ô tô, linh kiện ô tô, xe mô tô, xe máy chuyên dùng, xe gắn máy chưa qua sử dụng nhưng bị tẩy xóa, đục sửa, đóng lại số khung, số động cơ.
 - Hóa chất trong Phụ lục III Công ước Rotterdam.
 - Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.
 - Thuốc bảo vệ thực vật cấm sử dụng tại Việt Nam.
 - Đèn trời.
 - Hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của  Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

                            Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép

Danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu theo giấy phép

 3. Bổ sung danh mục hàng hóa xuất khẩu theo giấy phép:

 - Cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ từ rừng tự nhiên trong nước
 - Các loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện.
 - Các loài thủy sản được xuất khẩu thông thường
 - Thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, tiền chất dùng làm thuốc và thuốc phóng xạ (bao gồm nguyên liệu, thuốc thành phẩm đơn chất và ở dạng phối hợp)

 4. Bổ sung danh mục hàng hóa nhập khẩu theo giấy phép:

 - Súng bắn dây
 - Hóa chất và sản phẩm có chứa hóa chất
 - Hóa chất Bảng 2, hóa chất Bảng 3 theo Phụ lục số 1 ban hành kèm theo Nghị định số 100/2005/NĐ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ về thực hiện Công ước cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học.
 - Tiền chất sử dụng trong công nghiệp (theo Luật Phòng, chống ma túy và các văn bản hướng dẫn thi hành)
 - Tiền chất thuốc nổ, vật liệu nổ công nghiệp
 - Nguyên liệu thuốc lá, sản phẩm thuốc lá, giấy vấn điếu thuốc lá; máy móc, thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá và phụ tùng thay thế
 - Nguyên liệu sản xuất chế phẩm sinh học, vi sinh học, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản.
 - Sản phẩm hoàn chỉnh có trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục sản phẩm nhập khẩu có điều kiện
 - Sản phẩm hoàn chỉnh chưa có tên trong Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam hoặc có trong Danh mục sản phẩm nhập khẩu có điều kiện
 - Giống thủy sản được nhập khẩu thông thường
 - Giống thủy sản nhập khẩu có điều kiện
 - Giống thủy sản chưa có trong danh mục được phép nhập khẩu thông thường lần đầu tiên nhập khẩu vào Việt Nam
 - Thủy sản sống làm thực phẩm có trong danh mục được nhập khẩu thông thường
 - Thủy sản sống làm thực phẩm ngoài danh mục các loài thủy sản sống được nhập khẩu làm thực phẩm tại Việt Nam
 - Thiết bị Viba, thiết bị phát, thu-phát sóng vô tuyến điện có băng tần số nằm trong khoảng từ 9KHz đến 400 GHz, công suất từ 60mW trở lên
 - Mỹ phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố, nhập khẩu dùng cho nghiên cứu, kiểm nghiệm.

 Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/02/2014, thay thế Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài.

Lawyervn.net

Bài viết liên quan:

- Danh mục hàng hóa không được thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload