14 trường hợp được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

14 trường hợp được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/7/2020

Ngày đăng: 18-07-2020

1,060 lượt xem

14 trường hợp được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

14 trường hợp được cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày ngày 01/7/2020.

I.Có 14 trường hợp được xem xét cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam:

1. NG3: Thẻ tạm trú cấp cho thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện tổ chức quốc tế thuộc Liên hợp quốc, cơ quan đại diện tổ chức liên chính phủ và vợ, chồng, con dưới 18 tuổi, người giúp việc cùng đi theo nhiệm kỳ.

2. LV1: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài vào làm việc với các ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; tỉnh ủy, thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. LV2: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài vào làm việc với các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

4.LS: Thẻ tạm trú cấp cho luật sư nước ngoài hành nghề tại Việt Nam.

5. ĐT1: Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên hoặc đầu tư vào ngành, nghề ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư do Chính phủ quyết định.

6. ĐT2: Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 50 tỷ đồng đến dưới 100 tỷ đồng hoặc đầu tư vào ngành, nghề khuyến khích đầu tư phát triển do Chính phủ quyết định.

7.  ĐT3: Thẻ tạm trú cấp cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị từ 03 tỷ đồng đến dưới 50 tỷ đồng.

8. NN1: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài là Trưởng văn phòng đại diện, dự án của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

9. NN2: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa, tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam.

10. DH: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài vào thực tập, học tập.

11.PV1: Thẻ tạm trú cấp cho phóng viên, báo chí nước ngoài thường trú tại Việt Nam.

12. LĐ1: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, trừ trường hợp điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác.

13: LĐ2: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam thuộc diện phải có giấy phép lao động.

14 TT: Thẻ tạm trú cấp cho người nước ngoài là vợ, chồng, con dưới 18 tuổi của người nước ngoài được cấp thị thực ký hiệu LV1, LV2, LS, ĐT1, ĐT2, ĐT3, NN1, NN2, DH, PV1, LĐ1, LĐ2 hoặc người nước ngoài là cha, mẹ, vợ, chồng, con của công dân Việt Nam.

II Thời hạn thẻ tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam

1. Thời hạn thẻ tạm trú được cấp ngắn hơn thời hạn còn lại của hộ chiếu ít nhất 30 ngày.

2. Thẻ tạm trú có ký hiệu ĐT1 có thời hạn không quá 10 năm.

3. Thẻ tạm trú có ký hiệu NG3, LV1, LV2, LS, ĐT2 và DH có thời hạn không quá 05 năm.

4. Thẻ tạm trú có ký hiệu NN1, NN2, ĐT3, TT có thời hạn không quá 03 năm.

5. Thẻ tạm trú có ký hiệu LĐ1, LĐ2 và PV1 có thời hạn không quá 02 năm.

6. Thẻ tạm trú hết hạn được xem xét cấp thẻ mới.

Lưu ý:
- Thẻ tạm trú có ký hiệu tương tự ký hiệu thị thực.
-  Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và người đại diện cho tổ chức nước ngoài đầu tư tại Việt Nam có vốn góp giá trị dưới 03 tỷ đồng, thì có thể áp dụng thẻ tạm trú ký hiệu LĐ1 phải có xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động.
-Thẻ tạm trú có giá trị thay thị thực.

Công ty Luật TNHH LAWYER Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload