Trợ cấp thôi việc có tính thuế thu nhập cá nhân không?

Trợ cấp thôi việc có tính thuế thu nhập cá nhân không khi chấm dứt hợp đồng lao động?

Ngày đăng: 06-06-2022

167 lượt xem

Trợ cấp thôi việc có tính thuế thu nhập cá nhân không

Trợ cấp thôi việc có tính thuế thu nhập cá nhân không?

1. Câu hỏi:

Tôi làm việc cho công ty liên tục 9 năm và sẽ chấm dứt hợp đồng vào tháng 6/2022, công ty có chi trả cho tôi trợ cấp thôi việc với số tiền là 15 triệu đồng. Trong đó thực tế mức hưởng trợ cấp của tôi theo quy định pháp luật là 10 triệu đồng. Vậy trường hợp này tôi có phải tinh thuế thu nhập cá nhân không?


2. Cơ sở pháp luật về thuế thu nhập cá nhân và ý kiến


Căn cứ điểm b, khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài Chính quy định như sau:

Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế
2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công
b) Các khoản phụ cấp, trợ cấp, trừ các khoản phụ cấp, trợ cấp sau:
b.6) Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản, trợ cấp do suy giảm khả năng lao động, trợ cấp hưu trí một lần, tiền tuất hàng tháng, trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp và các khoản trợ cấp khác theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội.

Trường hợp khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo hướng dẫn nêu trên thì phần vượt phải tính vào thu nhập chịu thuế.”
Như vậy, trường hợp NLĐ nhận được khoản trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc theo đúng mức quy định thì không tính vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân.

Ngược lại, nếu khoản tiền trợ cấp thôi việc NLĐ nhận được cao hơn mức quy định của Bộ luật Lao động 2019 thì phần vượt quá sẽ phải chịu thuế TNCN.
Về cách tính thuế thu nhập cá nhân với số tiền trợ cấp vượt mức, tại các Công văn 6553/CT-TTHT; Công văn 70182/CT-TTHT, Công văn 45749/CT-TTHT hướng dẫn như sau:
- Nếu Công ty chi trả cho người lao động trước khi chấm dứt Hợp đồng lao động thì Công ty tổng hợp cùng với các khoản thu nhập từ tiền lương tiền công phát sinh trong kỳ để khấu trừ theo biểu lũy tiến từng phần.
- Nếu Công ty chi trả cho người lao động sau khi chấm dứt Hợp đồng lao động, khoản chi cho người lao động từ 2.000.000 đồng trở lên thì Công ty khấu trừ thuế TNCN theo mức 10% khi chi trả.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bài viết liên quan:

- Quy định pháp luật về trợ cấp thôi việc, Nhấn đây

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload