Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam.

Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam ký kiệu thị thực DN.

Ngày đăng: 20-05-2017

7,518 lượt xem

Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam

Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam

I. Thời hạn thị thực visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam

Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam ký kiệu thị thực DN có thời hạn không quá 12 tháng.
Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam ký kiệu thị thực DN thực tế có thời hạn là 3 tháng.

II. Điều kiện cấp thị thực visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế.
2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh.
3. Không thuộc các trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật Luật Xuất Nhập Cảnh Việt Nam số 47/2014/QH13.

III. Tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
1) Tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài vào làm việc là doanh nghiệp được thành lập theo pháp luật Việt Nam;
2.Tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định hoặc giấy phép hoạt động được cấp.

IV. Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
1. Người nước ngoài thông qua tổ chức mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Tổ chức mời, bảo lãnh người nước ngoài trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
2. Trước khi làm thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật Việt Nam, chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện tổ chức kinh tế, văn hóa và tổ chức chuyên môn khác của nước ngoài tại Việt Nam phải gửi văn bản thông báo cho cơ quan quản lý xuất nhập cảnh kèm theo hồ sơ, bao gồm:
a) Bản sao có chứng thực giấy phép hoặc quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thành lập tổ chức;
b) Văn bản giới thiệu con dấu, chữ ký của người có thẩm quyền của tổ chức.
Việc thông báo chỉ thực hiện một lần, khi có sự thay đổi nội dung trong hồ sơ phải thông báo bổ sung.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cấp thị thực, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết, trả lời cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh và thông báo cho cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
4. Sau khi nhận được văn bản trả lời của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người nước ngoài vào Việt Nam thông báo cho người nước ngoài để làm thủ tục nhận thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài.
5. Trường hợp đề nghị cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét, giải quyết trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 18 của Luật này; trong thời hạn 12 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ đối với các trường hợp quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 18 của Luật này.
6. Tổ chức đề nghị cấp thị thực cho người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài phải thanh toán với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh khoản cước phí để thực hiện việc thông báo cấp thị thực.

V.Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài đối với Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
Sau khi nhận được thông báo của tổ chức mời, bảo lãnh, người nước ngoài thuộc diện phải có thị thực nộp hộ chiếu, tờ khai đề nghị cấp thị thực và ảnh tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài. Trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ không phải làm đơn xin cấp thị thực trong trường hợp có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài thực hiện việc cấp thị thực.

VI.Cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế đối với Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
1. Người nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế trong các trường hợp sau đây:
a) Xuất phát từ nước không có cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam;
b) Trước khi đến Việt Nam phải đi qua nhiều nước;
c) Vào Việt Nam tham quan, du lịch theo chương trình do doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tổ chức;
d) Thuyền viên nước ngoài đang ở trên tàu neo đậu tại cảng biển Việt Nam có nhu cầu xuất cảnh qua cửa khẩu khác;
đ) Vào để dự tang lễ thân nhân hoặc thăm người thân đang ốm nặng;
e) Vào Việt Nam tham gia xử lý sự cố khẩn cấp, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống thiên tai, dịch bệnh hoặc vì lý do đặc biệt khác theo đề nghị của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam.
2. Người nước ngoài được cấp thị thực tại cửa khẩu quốc tế nộp hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, khai tờ khai đề nghị cấp thị thực có dán ảnh tại đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh. Trẻ em dưới 14 tuổi được khai chung với tờ khai đề nghị cấp thị thực của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ trong trường hợp có chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ.
3. Đơn vị kiểm soát xuất nhập cảnh kiểm tra, đối chiếu với thông báo của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thực hiện việc cấp thị thực.

VII. Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh đối với Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
1. Người nước ngoài đang tạm trú tại Việt Nam có nhu cầu cấp thị thực mới phải đề nghị tổ chức mời, bảo lãnh để làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
2. Tổ chức mời, bảo lãnh quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp gửi văn bản đề nghị cấp thị thực kèm theo hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế của người nước ngoài tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.
3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh xem xét cấp thị thực.

VIII. Điều kiện nhập cảnh đối với Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam
Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:
1. Hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực.
2. Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.

Mọi thông tin về  Visa cấp cho người nước ngoài vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam, vui lòng lie6nhe65 chúng tôi, Nhấn đây.

Công ty Luật TNHH LAWYER VIỆT NAM 

Bình luận (3)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload
  • Nguyễn Thị Hải Hà (31-07-2019) Trả lời
    Em có bạn người nước ngoài, bạn ấy đã kí hợp đồng với công ty của người Hàn quốc tại Việt Nam, cam kết sẽ làm việc cho cty đó liên tục trong một năm, Nhưng bây giờ bạn e thay đổi ý định và không muốn làm cho cty đó nữa. Bạn ấy chấp nhận bổi thường tiền hợp đồng. Hành dộng của bạn ấy có bị xem là vi phạm pháp luật, hay bất hợp pháp không. Em mong nhận được câu trả lời ạ. E cám ơn
  • trương mỹ linh (11-02-2019) Trả lời
    xin visa kinh doanh
  • Dương Việt Hoàng (25-03-2018) Trả lời
    Chào công ty bên mình có nhu cầu làm visa cho người Trung quốc nhờ quý cty cho mình báo giá làm visa các loại cho khách ạ. Xin cám ơn.