Người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động phải được xác nhận bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động phải được xác nhận bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc

Ngày đăng: 28-02-2014

3,880 lượt xem

 Có 16 trường hợp Người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động (xem chi tiết, Nhấn đây) khi làm việc hợp pháp tại Việt Nam.

Người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động phải được xác nhận bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Người lao động nước ngoài được miễn giấy phép lao động phải được xác nhận bởi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Người sử dụng lao động phải đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài thường xuyên làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

 Hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, bao gồm:
 a) Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10 (Tải về);
 b) Danh sách trích ngang về người lao động nước ngoài với nội dung: họ, tên; tuổi; giới tính; quốc tịch; số hộ chiếu; ngày bắt đầu và ngày kết thúc làm việc; vị trí công việc của người lao động nước ngoài;
 c) Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động.

 Các giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động là 01 bản chính hoặc 01 bản sao nếu bằng tiếng nước ngoài thì miễn hợp pháp hóa lãnh sự, nhưng phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam.

 Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận gửi người sử dụng lao động. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Lawyervn.net

Bài viết liên quan:

16 trường hợp người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Nhấn đây

 - Thủ tục cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, Nhấn đây 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload