Miễn giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy điện mặt trời.

Miễn giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy điện mặt trời hiệu lực từ ngày 06/12/2018.

Ngày đăng: 23-12-2018

720 lượt xem

Miễn giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy điện mặt trời.

Miễn giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy điện mặt trời.

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số: 36/2018/TT-BCT ngày 16 tháng 10 năm 2018 có hiệu lực từ ngày 06/12/2018 quy định 4 trường hợp được miễn giấy phép hoạt động điện lực như sau:


1. Phát điện để tự sử dụng không bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

2. Phát điện có công suất lắp đặt dưới 01 MW (01 MWp đối với nhà máy điện mặt trời lắp đặt tại 01 địa điểm và 01 điểm đấu nối) để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác.

3. Kinh doanh điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo mua điện với công suất nhỏ hơn 50 kVA từ lưới điện phân phối để bán điện trực tiếp tới khách hàng sử dụng điện tại vùng nông thôn, miền núi, hải đảo.

4. Điều độ hệ thống điện quốc gia và điều hành giao dịch thị trường điện lực.

Như vậy, đối với nhà máy điện mặt trời có công suất lắp đặt dưới 01 MWp lắp đặt tại 01 địa điểm và 01 điểm đấu nối để bán điện cho tổ chức, cá nhân khác thì được miễn giấy phép hoạt động điện lực.

Đây là điểm mới để phát triển hệ thống điện mặt trời trong thời gian tới.

Thông tin về miễn giấy phép hoạt động điện lực cho nhà máy điện mặt trời, vui lòng liên hệ chúng tôi.

Công ty Luật Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload