Cho thôi việc 01 lao động do suy thoái kinh tế, người sử dụng lao động cũng phải thông báo Sở Lao động cấp tỉnh ở Việt Nam

Cho thôi việc 01 lao động do suy thoái kinh tế, người sử dụng lao động cũng phải thông báo Sở Lao động cấp tỉnh ở Việt Nam theo Điều 42 của Bộ luật lao động 2019

Ngày đăng: 15-01-2024

4,371 lượt xem

Cho thôi việc 01 lao động do suy thoái kinh tế, người sử dụng lao động cũng phải thông báo Sở Lao động cấp tỉnh ở Việt Nam

Cho thôi việc 01 lao động do suy thoái kinh tế, người sử dụng lao động cũng phải thông báo Sở Lao động cấp tỉnh ở Việt Nam

 

Tại bản án số 21/2023/LĐ-PT Ngày 23/11/2023 Tòa án Nhân dân Tỉnh Bình Dương, Việt Nam v/v tranh chấp về trường hợp bị đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nguyên đơn bị công ty sa thải cuối năm 2022 với lý do suy thoái kinh tế dẫn đến kinh doanh thua lỗ. Nguyên đơn cho rằng công ty chưa thông báo cho UBND tỉnh về việc sa thải theo Điều 42 của Bộ luật lao động 2019, nhưng công ty đã trao đổi với cơ quan có thẩm quyền và cho rằng nếu chỉ cắt giảm 01 lao động thì không cần phải thông báo. Tuy nhiên, Tòa án Bình Dương cho rằng pháp luật không có quy định nào miễn trừ nghĩa vụ thông báo, và do đó việc chấm dứt Hợp đồng lao động là trái luật.

Căn cứ theo khoản 6 Điều 42 Bộ Luật Lao động Việt Nam 2019, việc cho thôi việc đối với người lao động trong các trường hợp sau chỉ được tiến hành sau khi đã trao đổi ý kiến với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở đối với nơi có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở mà người lao động là thành viên và thông báo trước 30 ngày cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cho người lao động:
a) Thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động;
b) Thay đổi quy trình, công nghệ, máy móc, thiết bị sản xuất, kinh doanh gắn với ngành, nghề sản xuất, kinh doanh của người sử dụng lao động;
c) Thay đổi sản phẩm hoặc cơ cấu sản phẩm.
d) Khủng hoảng hoặc suy thoái kinh tế;
e) Thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước khi cơ cấu lại nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế.

Do đó, việc cho thôi việc 01 lao động do một trong các trường hợp nêu trên cũng phải thông báo Sở Lao động cấp Tỉnh theo Điều 42 của Bộ luật lao động Việt Nam 2019.

Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha reload