Where to lodge a civil lawsuit petition.

Where to lodge a civil lawsuit based on defendant”s residence

Post date: 25-08-2013

11,059 view(s)

To know where to lodge a civil lawsuit petition is the initial procedure when the right and interests are infringed, some methods of determining where to start civil litigation by the Code of Civil Procedure Vietnam as follows:

1. First method of determine where to lodge a civil lawsuit petition, firstly you must know whom you sue and where he/she resides. In determining the place of residence, work of the defendant, the petitioner may file a lawsuit petition in the court where the defendant resides. This is the action of determining where the most popular.

      Where to lodge a civil lawsuit petition is the Court which defendant resides

            Where to lodge a civil lawsuit petition is the Court which defendant resides

2. The second method of determine where to lodge a civil lawsuit petition may be based on mutually agreement of the litigant in writing to request the court where the plaintiff”s work, if the plaintiff is an individual or where the headquarters of the plaintiff, if the plaintiff is an agency or organization to resolve civil disputes, marriage and family, business, trade, labor.

3. The third methods of determine where to lodge a civil lawsuit petition for disputes over real estate is the court where the property located in.

4. Also, where to lodge a civil lawsuit can be determined by the choice of the plaintiff or petitioner in a particular case.

 Any problems in determin where to lodge a civil lawsuit petition, we shall give free consultation, please do not hesitate to contact us, Click Here

                                                                                                                                                                                                                                                            Lawyervn.net

 Posted text:   How to draft a lawsuit petition, Click here

                                                                                                                                                                                                                                                 Return homepage

comment(s) (4)

Send your comment

Captcha reload
 • wel (30-12-2017) Reply
  Co mot nguoi cung huyen co muon tien cua toi.khong thoa thuan lai.qua nhieu lan doi lai nhung ba nay khong tra lai.gio toi phai nop don kien o dau va nhu the nao?xin cam on!
 • nguyễn khánh (02-07-2016) Reply
  Bị đơn mượn tiền của tôi là người khác huyện nhưng cùng tỉnh, tôi có thể kiện ở tòa án nơi tôi cư trú được không.
 • lê thị trúc giang (19-10-2015) Reply
  Trường hợp của Tôi là chuyển khoản nhầm, người nhận bằng giấy chứng minh tại ngân hàng. Thương lượng không đạt, Tôi có gửi đơn khởi kiện ra tòa, và tòa chấp nhận, nhưng Tòa chưa gọi đóng án phí. Xin hỏi là thời gian Tòa gọi đóng án phí là bao lâu, và từ khi đóng án phí đến khi xử kiện là bao lâu ? Xin cảm ơn Le Giang
  • Hoang Duc Phu (19-10-2015)
   Căn cứ Điều 167 Bộ Luật TTDS về thủ tục nhận đơn khởi kiện quy định trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn khởi kiện, Tòa án phải Xem Xét và có một trong các quyết định sau đây: 1.Tiến hành thủ tục thụ lý vụ án nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của mình; 2.Chuyển đơn khởi kiện cho Tòa án có thẩm quyền và báo cho người khởi kiện, nếu vụ án thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án khác; 3.Trả lại đơn khởi kiện cho người khởi kiện, nếu việc đó không thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Căn cứ Điều 179 BLTTDS về thời hạn chuẩn bị xét xử các loại vụ án được quy định như sau: a) Đối với các vụ án quy định tại Điều 25 và Điều 27 của Bộ luật này, thời hạn là bốn tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án; b) Đối với các vụ án quy định tại Điều 29 và Điều 31 của Bộ luật này, thời hạn là hai tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì Chánh án Tòa án có thể quyết định gia hạn thời hạn chuẩn bị Xét Xử, nhưng không quá hai tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm a và một tháng đối với vụ án thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.