Lawyervn.net có đội ngũ luật sư và tư vấn tốt nghiệp các trường hàng đầu trong và ngoài nước về luật, kinh tế, quản trị và có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn luật, quản trị điều hành doanh nghiệp, quản trị chất lượng, xây dựng, xuất nhập khẩu, ngân hàng, thành thạo Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Pháp.

Đội ngũ Luật sư:

Luật sư Vĩnh An Luật sư Hoàng Đức Phú                          
Ông VĨNH AN - Luật sư , chi tiết Ông HOÀNG ĐỨC PHÚ - Luật sư, chi tiết
Trưởng  văn phòng luật sư VĨNH AN  Giám đốc Công ty Luật TNHH Lawyer Việt Nam
Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh Đoàn luật sư TP Hồ Chí Minh
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Pháp, Tiếng Anh Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh

 

Đội ngũ Cộng sự

Nguyễn Phước Bảo Trí  

Anh Nguyễn Phước Bảo Trí

Cộng sự , Chi tiết

Cử nhân,  Đại học Luật Reading, Anh Quốc

Cao Học Luật, Trung Quốc

Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

 

 

Đội ngũ Tư vấn

Nguyễn Lê Minh Phương Nguyễn Huỳnh Bảo Chân
Cô NGUYỄN LÊ MINH PHƯƠNG Cô NGUYỄN HUỲNH BẢO CHÂN
Cao học luật Thạc sĩ kinh tế
Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh Ngôn ngữ; Tiếng Việt, Tiếng Anh