Nguyễn Phước Bảo Trí

Công sự

Tel: +84.8.35152871

Fax: +84.8.35109321

Email: info@lawyervn.net
Nguyển Phước Bảo Trí - Công sự
NGÔN NGỮ:  Tiếng Anh, Tiếng Việt.  

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN VÀ THÀNH VIÊN

▶ Cử nhân Luật  – Trường Đại học Luật Reading, Anh Quốc

▶  Cao học Luật (Trường Đại học Luật Khoa học Chính trị, Trung Quốc)

▶ Thành viên của Hội Truyền thông Công giáo Thế giới (SIGNIS)


KINH NGHIỆM

Bảo Trí có bằng Cử Nhân Luật của Đại học Reading tại Vương quốc Anh. Sau khi làm việc tại công ty luật lớn trên toàn khu vực, bao gồm cả các công ty luật Việt Nam, công ty luật Malaysia và công ty luật Trung Quốc, Bảo Trì là quen thuộc với môi trường pháp lý thương mại khu vực mới nổi Trung Quốc-ASEAN.

Kinh nghiệm của ông là được tham gia trong các tranh chấp thương mại xét xử theo quy định của ICC và VIAC. Bảo Trí tham gia tư vấn doanh nghiệp và M & A của các hãng luật,  và đã tham gia tư vấn thương mại chung theo các nguyên tắc đa dạng.

LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶  Tư vấn soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, kinh  doanh bất động sản

▶  Tư vấn doanh nghiệp

▶  M & A

▶  Trung gian hòa giải giải quyết tranh chấp

▶  Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài