Luật Sư Vĩnh An

Trưởng VPLS JLPW VINH AN LEGAL

Tel: +84.8.35152871

Fax: +84.8.35109321

Email: info@lawyervn.net

Luật sư Vĩnh An
NGÔN NGỮ:  Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Việt.  

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

▶ Giảng viên Học viện tư pháp

▶  Cử nhân Luật  – Trường Đại học Luật TP Hồ Chí Minh

▶  Chứng chỉ hành nghề Luật sư

▶  Thành viên Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh – Liên đoàn Luật sư Việt Nam

▶  Thành viên Đoàn Luật sư Châu Á  - Thái Bình Dương (LAWASIA)

▶ Chứng chỉ Đại diện sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam


KINH NGHIỆM

▶  Luật sư Vĩnh An có hơn 25 năm kinh nghiệm làm Luật sư.


LĨNH VỰC TƯ VẤN

▶  Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án „

▶  Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển nhượng dự án „

▶  Tư vấn thuế, tài chính, ngân hàng

▶  Tư vấn quản trị  rủi ro doanh nghiệp

▶  Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

▶  Tư vấn soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại, xây dựng, kinh  doanh bất động sản

▶  Trung gian hòa giải giải quyết tranh chấp

▶  Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài

▶  Tư vấn thừa kế, hôn nhân gia đình

▶  Tư vấn về con nuôi trong nước và quốc tế